Radličkové kypřice

AGROMULCH SILVER

Radličkový kypřič Agromulch SilverAgromulch Silver je radličkový kypřič, vhodný pro mělké kypření,  pro zapracování posklizňových zbytků do půdy i pro hlubší přípravu.

Je vybaven 2 řadami radliček, které mohou být jištěny střižnými šrouby nebo pružinami.

Pracovní hloubka: 5 - 25 cm.

 

 


AGROMULCH GOLD

 Radličkový kypřič Agromulch Gold

Agromulch Gold je radličkový kypřič, vhodný pro mělké kypření,  pro zapracování posklizňových zbytků do půdy i pro hlubší přípravu.

Je vybaven 3 řadami radliček, které mohou být jištěny střižnými šrouby nebo pružinami.

Pracovní hloubka: 5 - 25 cm.


VIBROMULCH

 

Radličkový kypřič Vibromulch Vibromulch je radličkový podmítač vybavený 4 řadami vibračních slupic.

Je dostupný v pracovním záběru od 3 do 7 metrů.

Světlost pod rámem 60 cm a rozteče pracovních těles 61 cm umožňuje rychlé a efektivní nasazení stroj při různých pracovních operacích