Změna sídla

Vážení obchodní partneři,
tímto si Vás dovolujeme informovat, že s účinností od 1. června 2017 došlo ke změně sídla naší společnosti UNIMARCO a.s. se sídlem Zádveřice- Raková 426, 763 12 Zádveřice. Od výše uvedeného data sídlí naše firma na adrese: 4. května 678, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí.


Veškeré ostatní skutečnosti (název, IČ, DIČ, čísla účtu, kontakty atd. ) zůstávají nezměněny. Změna sídla společnosti nemá žádný vliv na práva a závazky vůči naší společnosti. Na již uzavřených smlouvách se nic nemění. Veškerá nová obchodní korespondence, objednávky, faktury, uzavírání nových smluv, jakož i veškerá další jednání vedená mezi naší společností a Vámi však musí být od uvedeného data realizovány s novou adresou. Proto si Vás dovolujeme požádat, abyste při komunikaci s naší firmou a zejména při fakturaci používali výhradně novou adresu 4. května 678, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí.

 Výpis z obchodního rejstříku UNIMARCO a.s.