Projekt vzdělávání dokončen

Dotace na realizaci projektu "Kompetentní a vzdělaní zaměstnanci společnosti Unimarco - r.č. CZ 03.1.52/0.0/0.0/16-043/0004906. Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly.