Kultivátor do každých podmínek

Specialista na výrobu strojů pro zpracování půdy a setí, francouzská společnost AGRISEM, přinesla v minulém roce na trh inovovanou produktovou řadu strojů s označením VIBROMULCH. Jedná se o kultivátor s vibračními radličkami, který je vyráběný od roku 2010. Pro sezonu 2018 byla tato modelová řada kompletně přepracována a to tak, aby mohla svým uživatelům poskytnout širší oblast využití, od lehkých podmítek až po předseťovou přípravu osivového lůžka po orbě. Produktová řada je dostupná v nesené verzi s pracovním záběrem 4 m, 5 m a 6 m anebo v tažené verzi s pracovním záběrem 6 m a 8 m. Při těchto záběrech stroje dokážou poskytnout vysokou efektivitu práce, jsou schopné dosahovat vysokých pracovních výkonů a uspokojí požadavky i těch nejnáročnějších farmářů.


Profit ve všech úrovních
Stroj má buď 4řadovou konstrukci (při neseném provedení) nebo 5řadovou konstrukci (u taženého provedení). VIBROMULCH se vzdáleností následných radliček 16,6 cm a pracovní světlostí hlavního rámu 60 cm poskytuje největší průchodnost materiálu na trhu. Nezávisle na typu posklizňových zbytků, konstrukce stroje zabezpečuje homogenní práci v celém záběru, bez rizika ucpávání se. Pro kompletní modelovou řadu je připravená široká škála doplňkových výbav.

VIBROMULCH 2017: dvě dostupné konfigurace
-    První konfigurace s vibračními pracovními orgány 70x12 mm vybavenými rovnými hroty nebo křídlovými radličkami se šířkou 180 mm. Tato konfigurace umožňuje intenzivní práci na povrchu půdy hlavně při vykonávání druhé podmítky anebo při zpracování půdy po orbě, zajišťuje vynikající provzdušnění půdy a výborné vzcházení rostlin.
-    Druhá konfigurace s 3D pružinovým jištěním s profilem 30x30 mm poskytuje velkou odolnost a lepší pronikání do půdy. Ve spojení s rovnými radličkami je tato konfigurace určena na agresivní práci, která zároveň poskytuje dobré míchání, například při první podmítce. Namontováním křídlových radliček na pracovní tělesa se ze stroje stává univerzální pracovní prostředek, při jehož práci dochází zároveň k podřezání celého půdního profilu.  

Kultivátor Vibromulch


Široká nabídka doplňkové výbavy

  • disková krojidla k vertikálnímu otevření půdy a nařezání posklizňových zbytků před radličkami
  • přední Cross-Board ke srovnání půdy před radličkami
  • široký výběr zadních pracovních válců pro různé typy půd a do různých podmínek
  • 3 řady zavlačovačů místo válce umožňující provádět hrubé srovnání půdy
  • možnost umístění zavlačovačů buď před nebo za válec, pro lepší rozmělnění hrud a kvalitnější seťové lůžko
  • opěrná kola pro kontrolu pracovní hloubky

 

Kultivátor Vibromulch


FOTOGALERIE VIBROMULCH