Pravidla soutěže “POZNEJ-PŘIJĎ-VYHRAJ”

POŘADATEL SOUTĚŽE:
UNIMARCO a.s., 4. května 678, 763 11  Želechovice nad Dřevnicí, IČ: 26230381

DOBA TRVÁNÍ SOUTĚŽE:
od 15. 10. – do 4. 12. 2018 včetně uvedených dnů

KDO SE MŮŽE ÚČASTNIT SOUTĚŽE:
a) Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba starší 15 let.
b) Z účasti v soutěži jsou vyloučeni zaměstnanci pořadatele a všichni jejich rodinní příslušníci v řadě přímé a zástupci prodejní sítě pořadatele
c) Výhercem se může stát pouze účastník Dne otevřených dveří UNIMARCO a.s.

PRAVIDLA SOUTĚŽE:
Podmínkou účasti v soutěži je rozpoznání vyobrazeného zařízení a výrobce stroje, osobní účast na Dni otevřených dveří UNIMARCO a.s. dne 4. 12. 2018, kdy pořadatel bude ve 13:30 losovat výherce ze správných odpovědí, doručených e-mailem na unimarco@unimarco.cz (do předmětu napište Poznej – přijď – vyhraj) nebo osobně odevzdaných při registraci u vstupu.

VÝHRY V SOUTĚŽI:
Výherce získá cestovní kufr/batoh 2v1. Výhra bude předána osobně.
Výhry z této soutěže nelze převést na jiné osoby ani jiné soutěžící.

Souhlas s pravidly a ochrana osobních údajů
a. Odesláním odpovědi na unimarco@unimarco.cz vyjadřuje účastník soutěže dobrovolně svůj výslovný souhlas s pravidly. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech, souvisejících s jejím pořádáním, a to včetně jejího přerušení, zrušení či úpravy jejích pravidel, a to s účinností ode dne uveřejnění na stránkách http://www.unimarco.cz/26040-pravidla-souteze-poznej-prijd-vyhraj
b. Účastí v této soutěži dává každý soutěžící pořadateli souhlas, dle nařízení GDPR Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob, ke zpracování poskytnutých osobních údajů za účelem navázání kontaktu s účastníkem v průběhu soutěže a dále po dobu 5 let od udělení souhlasu pro marketingové účely pořadatele, zahrnující i zasílání informací a jiných obchodních sdělení prostřednictvím e-mailů jakož i dalších elektronických prostředků. Soutěžící, který takto poskytl pořadatelům osobní údaje, má právo na přístup k osobním údajům a také právo zažádat o výmaz těchto údajů z evidence pořadatele.

DALŠÍ PRAVIDLA
a) Účast v soutěži je dobrovolná a účastník svou účastí v soutěži vyjadřuje svůj souhlas s jejími pravidly. Jakékoli obcházení těchto pravidel soutěžícím či pokus o jejich zneužití je důvodem pro okamžité vyloučení takového soutěžícího ze soutěže.
c) Jediná podrobná platná pravidla ve svém plném znění jsou po dobu trvání soutěže zveřejněna v elektronické podobě na Facebookovém profilu unimarco.cz

Ve Zlíně dne 23. 10. 2018