Radličkový kypřič Agromulch Silver

Radličkový kypřič Agrisem Agromulch Silver

Agromulch Silver je radličkový kypřič vhodný pro mělké kypření, pro zapracování posklizňových zbytků do půdy i pro hlubší přípravu půdy. V případě, že je stroj vybaven excentricky uloženými pracovními tělesy, může být použit také jako podrývák.

Vybavení stroje:

  • zesílený rám se 2 nosníky, profil 120 x 120 mm
  • požadovaný příkon min/max: 100 - 260 hp
  • křídlové kultivační radličky, podrývací radličky na přání
  • jištění radliček pružinami do zatížení 500 kg (Non-Stop jištění)
  • jedna řada disků Ø 460
  • pracovní světlost pod rámem: ~ 84 cm
  • pracovní hloubka: 5 až 25 cm
  • tříbodový závěs kategorie 3
  • pracovní hloubka nastavitelná hydraulicky
  • bezpečnostní sada s výstražnými tabulkami a osvětlením u sklopných modelů

Specifikace Pevné modely Sklopné modely
Pracovní šířka (m)

3,00

3,50

4,00

5,00

Transportní šířka (m)
(bez příslušenství)
3,00 3,50 3,00 3,00
Hmotnost s jištěním střižnými šrouby a válcem Ø 526 (kg) 1 350 1 545 2 410 2 619
Hmotnost s pružinovým jištěním a válcem Ø 526 (kg) 1 772 2 073 2 992 3 306
Požadovaný příkon min-max (hp) 100 - 140 120 - 160 160 - 200 180 - 240
Počet radliček 8 10 11 13
Počet disků Ø460 v jedné řadě 8 10 12 14

FOTOGALERIE AGROMULCH SILVER

VIDEO


PROSPEKT AGROMULCH