Kompaktor Vibrogerm

Kompaktor Agrisem Vibrogerm


Vibrogerm je půdní kultivátor určený pro přípravu seťového lůžka. Může být vybaven 2 nebo 4 řadami radliček (typ dle výběru zákazníka), které je možné kombinovat pro různé pracovní operace při jednom průjezdu a vysokých pracovních rychlostech. Pracovní světlost pod rámem je 60 cm. Pracovní hloubka je až 15 cm. Je dostupný ve třech záběrech: 5, 6 a 8 metrů. Možnost konfigurace stroje dle přání zákazníka činí z kompaktoru Vibrogerm velmi univerzální stroj.

Vibrogerm je správnou volbou pro zpracování půdy po orbě a pro předseťovou přípravu půdy. Možnosti různé konfigurace stroje zvyšují univerzálnost použití tohoto stroje.

Dvě řady slupic osazené šípovými radličkami se záběrem 25cm umožňují seřezání vrstvy půdy v celém záběru stroje a agresivní zpracování povrchu pro dokonalé zpracování a úpravu povrchové vrstvy půdy. Varianta se čtyřmi řadami vibračních slupic (ideální pro jílovité půdy) je vhodná pro intenzivní mělké zpracování seťové vrstvy půdy bez míchání spodních vrstev do seťové vrstvy. Tím je dosaženo velmi dobré provzdušnění seťové vrstvy půdy a umožněno její rychlé prohřátí před setím. Se strojem Agrisem Vibrogerm je prováděna rychlá a kvalitní příprava seťového lůžka a dokonalé srovnání povrchu pozemku připraveného pro setí a následně pro rovnoměrné vzcházení založeného porostu.


Výhody Vibrogermu:

  • Perfektní příprava seťového lůžka v jedné pracovní operaci
  • Konfigurace stroje volitelná dle požadavků zákazníka pro konkrétní podmínky
  • Hydraulické nastavení pracovní hloubky přímo z kabiny traktoru za jízdy (s mechanickým vymezením maximální a minimální polohy)
  • Stroj šetří čas a finance
  • Možnost výměny dvou typů radliček pro přizpůsobení konkrétním pracovním podmínkám

Specifikace  
Pracovní šířka (m)

5,00

6,00

8,00

Transportní šířka (m)
(bez příslušenství)
3,00 3,00 3,00
Hmotnost s prutovým válcem ⌀450 (kg) 5 400 6 100 7 930
Požadovaný příkon min-max (hp) 150 - 210 190 - 280 230 - 320
Počet dlátových radliček 50 60 80
Počet křídlových radliček 20 24 32

FOTOGALERIE VIBROGERM

VIDEO VIBROGERM


 PROSPEKT VIBROGERM