Lineární plnící linka MLE BIER

Plnící linka GAI MLE 441 BIER pro minipivovary

Plnící linky serie MLE BIER v sobě spojují tyto funkce: vystřikování, kompletní plnící cyklus pomocí elektropneumatických ventilů a možnost uzavírání až 3 typy uzávěrů na jedné stanici.

Série MLE BIER byla koncipována tak, aby vyhověla požadavkům i menší produkce a zajistila přitom veškeré výhody elektropneumatického plnění za přijatelnou cenu. Tyto stroje jsou zjednodušené verze větších a výkonnějších plničů, tím je zaručena flexibilita, výkon a kvalita.


1. Vystřikovačka

Stroj je vybaven lineární elektropneumatickou vystřikovačkou v nerezovém provedení pro lahve o maximálním průměru 115mm. Láhev je uchopena univerzálními flotačními čelistmi vystřikovačky za hrdlo a přes systém krokového motoru s řetězem je přetočena dnem vzhůru. Tryska proniká hrdlem lahve do hloubky 70mm. Doba vystřikování je definována prostřednictvím ovládacího panelu a vystřikování probíhá pouze v přítomnosti lahve. Voda po vypláchnutí lahve je svedena sběrným potrubím mimo stroj, nedochází ke kontaktu odpadové vody se strojem. Při vystřikování nedochází ke kontaktu mezi hrdlem lahve a komponenty vystřikovací trysky.

2. Plnění pomocí elektropneumatických ventilů "UNICA"

Elektropneumatický plnící ventil je vhodný pro plnění tichých i šumivých produktů, kvalitních piv, ciderů a dalších nápojů, které vyžadují velmi šetrný postup plnění bez přístupu vzduchu a maximální sterility. Výška hladiny plnění je centrálně nastavitelná a je možné ji manuálně měnit v rozmezí od 25 do 100 mm od hrdla lahve. Každý ventil je vybaven maketou lahve pro čištění a sterilizaci stroje. Makety lahví musí být umísťovány ručně. Plnící ventil může pracovat jak s tichými, tak se sycenými kapalinami s tlakem od 0 do 8 bar. Výška hladiny plnění je přesná i bez využití okruhu pro srovnání hladiny. Úplné uzavření plnícího ventilu usnadňuje odtlakování lahve v případě plnění problematických produktů a umožňuje plnění šumivých kapalin při pokojové teplotě. Plnění ze spodní části zásobníku umožňuje úplné vyprázdnění zásobníku. Přívod do zásobníku je regulován elektropneumatickým ventilem. Dvojitá vakuace: vzduch z lahve je odsát a nahrazen stlačeným CO2 a poté znovu odsát před vyrovnáním tlaku v lahvi a zásobníku. Takto je odsáto 99% kyslíku z lahve. Pro vytvoření potřebné úrovně vakua je použito kapalinového oběžného čerpadla. Vyrovnání tlaku uvnitř zásobníku a lahve je řízeno přes PLC. 

3. Vodní tryska

Modely BIER jsou vybaveny speciální tryskou, která pomocí vodního paprsku způsobí napěnění piva před uzavřením korunkovým uzávěrem, tím  je dosaženo vytěsnění kyslíku z lahve. Délku a množství vstřikované vody lze nastavit pomocí ovládacího panelu.

4. Uzavírání korunkovým uzávěrem

Stroj lze na přání vybavit otočnou věží pro uzavírání s možností aplikace až 3 typů uzávěrů.


FUNKCE   MLE 441 BIER MLE 661 BIER MLE 881 BIER
Vystřikování n. 6 8
Plnění n. 4 6 8
Uzavírání n. 1 1 1
Rychlost plnění  lahve/hod až 900 až 1.200 až 1.500
Výkon litry/hod 375 525 675

VIDEO MLE 


FOTOGALERIE MLE BIER


PROSPEKT MLE