Elektropneumatický plnící ventil "UNICA"

GAI - NOVÝ ELEKTROPNEUMATICKÝ PLNICÍ VENTIL "UNICA"

Tento elektropneumatický plnicí ventil disponuje důležitými vlastnostmi, které ho odlišují od tradičních mechanických ventilů. Celá konstrukce věže je přizpůsobena tomuto ventilu pro optimalizaci proplachovacího cyklu použitím automatických zkušebních lahví.


Hlavní vlastnosti ventilu jsou následující:

1. FLEXIBILNÍ PLNĚNÍ

Elektropneumatické ventily umožňují plnění jak tichých, tak i šumivých produktů do 8 bar. Všechny parametry fáze plnění jako je vakuum v lahvi, pracovní tlak, proces odtlakování, se nastavují z ovládacího panelu a mohou být kdykoliv změněny bez nutnosti manuálního zásahu. Lahvování probíhá při optimálních podmínkách, kdy je zajištěna maximální sterilita a minimální oxidace plněného produktu.

2. NASTAVENÍ VÝŠKY HLADINY PLNĚNÍ

Výšku hladiny plnění lze nastavit centrálně v rozmezí od 25 do 100 mm od hrdla lahve. Konstrukce elektropneumatického ventilu zajišťuje přesnou výšku hladiny plnění a automatické srovnání hladiny s přesností 0,5 mm.

3. DVOUJEHLOVÁ KONSTRUKCE VENTILU

Sedla jehly plnícího ventilu a ventilu pro zpětný odvod plynu z lahve jsou umístěny ve své těsné blízkosti, což umožňuje dosažení přesné hladiny plnění i bez využití systému pro automatické vyrovnání hladiny plnění.

4. MAKETY LAHVÍ

Standardní výbavou stroje jsou makety lahví pro sanitaci plnících ventilů, které se ručně vkládají mezi plnící ventil a zvedací píst. Tyto sanitační přípravky umožňují dokonalou sanitaci všech okruhů spojených s plnícím ventilem a ventilem pro zpětný odvod plynu z lahve. Samozřejmostí je možnost cirkulace kapaliny během jednotlivých sanitačních fází.

5. SNADNÁ A BEZPEČNÁ SANITACE

Systém elektro-pneumaticky ovládaných ventilů a samotná konstrukce maket lahví umožňuje dokonalou a vysoce efektivní sanitaci všech okruhů plniče. Jednotlivé sanitační cykly mohou být individuálně naprogramovány podle potřeb uživatele. Plnič lze propojit s automatickou CIP stanicí. V tomto případě jsou všechny sanitační cykly stroje prováděny plně automaticky bez nutnosti ručního zásahu.

6. LINEÁRNÍ DESIGN

Lineární uspořádání monobloku umožňuje dosažení vyšší produkce ve srovnání s rotačním konstrukčním řešením. GAI zdokonalil a zjednodušil jednotlivé fáze, aniž by narušil kvalitu a rychlost plnění.

7. ZÁSOBNÍK PLNIČE

Zásobník plniče je vyroben ze silnostěnné nerezové oceli s vysoce leštěným vnitřním povrchem. Konečnou úpravou je dosaženo zrcadlového povrchu. Tělo zásobníku je vyrobeno z jednoho dílu bez nutnosti použití metody svařování, tím je docíleno vysoké pevnosti. Malý objem tanku (od 10 do 22 litrů) minimalizuje ztráty produktu na začátku a na konci procesu lahvování a usnadňuje sanitaci plniče.

8. SNÍMAČ TLAKU V LAHVI

Každý plnící ventil je vybaven snímačem tlaku v lahvi pro precizní kontrolu jednotlivých fází plnění. V případě, že snímač zaznamená jakoukoliv odchylku během plnící fáze (nízká úroveň vakua, únik tlaku z lahve, poškozené těsnění plnícího ventilu) je obsluha stroje na tento fakt upozorněna zprávou na dotykové obrazovce.

9. OPAKOVÁNÍ PLNÍCÍHO CYKLU

Nastavení plnícího cyklu včetně načasování jednotlivých fází je možné přizpůsobit podle typu plněného produktu, což zaručuje maximální přesnost opakování lahvovacího procesu. Tím jsou dosaženy nejlepší výsledky plnění.

10. RYCHLÁ VÝMĚNA

Centrální nastavení výšky hladiny plnění, univerzální šnekové dopravníky a automatické nastavení výšky všech stanic umožňuje rychlou změnu plněného produktu nebo typu lahve.


JEDNOTLIVÉ FÁZE PLNĚNÍ:

Fáze plnění elektropneumatického ventilu UNICA

1. VAKUACE
Během této fáze dochází k odsátí vzduchu z lahve pomocí vakua. Podtlak v lahvi po odsátí vzduchu je přibližně -0,6 bar.

2. VYROVNÁNÍ TLAKU
Během této fáze je lahev ve velmi krátkém časovém intervalu naplněna inertním plynem (CO2). Tlak plynu v lahvi je blízký tlaku plynu v zásobníku piva, který bývá v rozmezí 1,0 – 2,0 bary. K proudění plynu do lahve souží stejný kanál jako pro vakuum.

3. DRUHÁ VAKUACE
V případě, že zákazník nevyžaduje dvojitou vakuaci láhve lze tuto fázi deaktivovat. Průběh fáze 3 je stejný jako u fáze 1.

4. DRUHÉ VYROVNÁNÍ TLAKU
V případě, že zákazník nevyžaduje dvojitou vakuaci láhve lze tuto fázi deaktivovat.  Průběh fáze 4 je stejný jako u fáze 2.

Fáze plnění elektropneumatického ventilu UNICA

5. ZPĚTNÝ ODVOD PLYNU
Během této fáze dochází k otevření vnitřního dílu plnícího ventilu a tím k přímému propojení lahve s horní částí zásobníku piva. Tlak plynu v lahvi je v tento okamžik stejný jako tlak plynu v zásobníku. Během fáze plnění bude tímto kanálem vytláčen přebytečný plyn z lahve do zásobníku.

6. PLNĚNÍ
Během této fáze je otevřen vnější díl plnícího ventilu jehož kanál je propojen se spodní částí zásobníku. Díky tvaru vnějšího dílu ventilu (špičky) vtéká pivo do lahve po stěně a přebytečný plyn z lahve může být přirozeně vytláčen přes vnitřní díl plnícího ventilu do horní části zásobníku.

7. VYROVNÁNÍ HLADINY
Jakmile je fáze plnění ukončena, vnější díl plnícího ventilu se uzavře a současně se otevře kanál přívodu plynu do lahve. V tento okamžik je lehkým přetlakem plynu vytláčen přebytek piva (pivní pěny) přes vnitřní díl plnícího ventilu do horní části zásobníku. Tímto je dosažena přesná hladina plněného produktu. Pokud není vyžadována přesná hladina plnění, je možno tuto fázi deaktivovat. Samotné plnění bez využití fáze vyrovnání hladiny je i tak velice přesné (+/- 2 mm).

8. ODTLAKOVÁNÍ
Po ukončení plnění je v několika krátkých časových cyklech odveden tlak plynu z lahve do přepadu plniče. Pro odvod tlaku slouží stejný kanál jako pro přívod plynu / vakua do lahve.