Manifold

Centrálně umístěné ventily Manifold

Centrálně umístěné ventily Manifold

V pracovní zóně se nachází všechny základní ovládací funkce. Vše, co je potřebné ovládat, je dostupné v tomto místě a je jednoduše a logicky rozmístěno.

Systém ventilů Manifold je připraven pro doplňkové výbavy jako je proplachovací nádrž, čistící tryska a TurboFiller.