Systém tlumení pohybů ramen AntiYaw

Systém tlumení pohybů ramen AntiYaw

Systém tlumení pohybů ramen AntiYaw

Všechny řady ramen PRO jsou vybaveny jednotkou tlumení pohybů ramen AntiYaw. Ta je začleněna do konstrukce ramen VP a do střední sekce na ramenech VH.

Zabránění vychýlení zabezpečuje optimální aplikaci postřiku a minimalizuje namáhání postřikovače.