Pozvánka na valnou hromadu

Představenstvo společnosti UNIMARCO a.s. se sídlem 4. května 678, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí, tímto svolává na žádost kvalifikovaného akcionáře řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 27. června 2019 od 10:00 hod v sídle společnosti.