Lis Corsa na farmě Blahových

Farma rodiny Blahovy se nachází v chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty v obci Vápenice, nedaleko slovenských hranic. Jedná se o rodinnou farmu, která se věnuje chovu krav bez tržní produkce mléka se zaměřením na péči a údržbu krajiny. Hospodaření je realizováno v těžkých půdních a svahových podmínkách a za tímto účelem je také nakupována technika na sklizeň píce.

 


Dlouholetým partnerem při modernizaci techniky je naše společnost a nebylo tomu ani jinak před sezónou 2019, kdy Blahovi řešili nákup lisu na kulaté balíky. Jak pan Blaho mladší podotkl: “I přesto, že jsem si udělal detailní průzkum trhu, zvítězil lis Mascar Corsa 420 L od společnosti UNIMARCO a.s. Přesvědčila nás provozní jednoduchost a  zejména energetická nenáročnost lisu v našich podmínkách. A v neposlední řadě také profesionální přístup obchodního a servisního týmu UNIMARCO a.s."

Děkujeme za projevenou důvěru a přejeme spoustu kvalitně slisovaných balíků!