Lis Mascar Diavel v Mikulůvce

Když pan Radek Mikula začínal v roce 2016 jako soukromý zemědělec, obhospodařoval tehdy 35 hektarů pastvin a luk. Pro sklizeň pícnin používal lis značky Mascar 2120 s lisovací komorou 120 x 120 cm. Jelikož se farma za tu dobu pořádně rozrostla a dnes pan Mikula obhospodařuje přes 70 hektarů, lis přestal výkonově dostačovat. Jsme rádi, že se pan Mikula při výběru nového stroje obrátil také na naši společnost, a nakonec zůstal značce Mascar věrný. Rozhodl se pro lis vyšší řady Mascar Diavel 630 s lisovací komorou 130 x 120 cm. Lis je vybaven automatickým mazáním hnacího řetězu, centrálním mazáním, výklopným dnem a sběračem o šířce 2 metry.


Pana Mikulu jsme navštívili při práci na jeho pozemcích, abychom zjistili, jak je s lisem spokojený. Jelikož pan Mikula lisuje zejména v kopcovitých podmínkách Hostýnských vrchů, velmi oceňuje kamerový systém, o kterém jsme psali v minulém příspěvku. Lis je vybaven jak zadní, tak i boční kamerou, díky kterým má obsluha neustálou kontrolu nad pohybem balíku. Pan Mikula chválil nejen sběr píce, ale také možnost nastavení tlaku v lisovací komoře. „Byl jsem osloven místním zemědělským družstvem s žádostí a výpomoc. Balíky jsou totiž velmi pěkně svázány, jeden jako druhý. Nebojím se dělat služby, protože už předání lisu servisními techniky proběhlo velmi profesionálně a vím, že mám nejen telefonickou podporu, kdykoliv potřebuji, ale i okamžitý servisní zásah.“ Pan Mikula chová 60 kusů masného simentálu a na podzim letošního roku plánuje na své farmě otevření nové bourárny masa, která bude splňovat nejpřísnější parametry hygienického provozu podle současné legislativy. Bourárna bude vybavena chladícím boxem, balením a výdejním oknem, kde si budou moci zájemci kvalitní maso z bio chovu přímo vyzvednout.

Děkujeme panu Mikulovi za projevenou důvěru a přejeme hodně úspěchů.