Lokální cílená aplikace postřiku

Řada tažených postřikovačů Hardi Navigator ukazuje své kvality u zákazníků po celém světě. V provedení „Navigator i“ se jedná o stroje vybavené systémy automatického proplachu postřikového okruhu, automatického míchání a automatického plnění. Ve spojení s regulačním systémem DynamicFluid4, který umožňuje velmi přesnou a rychlou úpravu dávky, a systémem vypínání jednotlivých trysek AutoNozzleControl, se jedná o stroj s vybavením umožňujícím maximální využití dostupných technologií precizního zemědělství.


Praktickou ukázku, jakým způsobem využít možností současné techniky, představili zástupci společnosti Hardi International zákazníkům v Dánsku. Postřikovač „Hardi Navigator 4000 i“ s rameny Delta Force vybavený systémem AutoNozzleControl byl nasazen při selektivním ošetření dvouděložných plevelů v osivovém travním porostu kostřavy. Cílem bylo ukázat zákazníkům možnosti cílené lokální aplikace v porostu s dosažením produktu co nejvyšší čistoty.


Nasnímání pozemku

Před aplikací na pozemku s travním porostem kostřavy bylo provedeno monitorování/nasnímání pozemku pomocí dronu s kamerou. Nasnímaný obraz byl pomocí softwaru pro rozpoznávání jednotlivých druhů rostlin převeden na aplikační mapu, která byla načtena do terminálu Hardi Controller 8600, který je standardní výbavou postřikovačů „Hardi Navigator i“. Vygenerovaná aplikační mapa zobrazila plochu 35% z celkové plochy pozemku, kde byl zaznamenán výskyt nežádoucích plevelných rostlin. Na základě těchto dat a lokalizace pohybu stroje po pozemku pomocí přesného signálu GPS byla prováděna selektivní aplikace herbicidů na jednotlivá ohniska plevelných rostlin díky systému ovládání jednotlivých trysek AutoNozzleControl. Výsledkem byla nejenom přesná aplikace přípravků na jednotlivé ohniska plevele, ale také celková úspora postřikové kapaliny o 65% v porovnání s plošnou aplikací ve stejných podmínkách.


Přesný systém řízení dávky

Předpokladem pro dosažení těchto výsledků je nejenom systém vypínání jednotlivých trysek AutoNozzleControl, ale také přesný systém řízení dávky DynamicFluid4 a stabilní chování ramen DeltForce i při vyšších pracovních rychlostech. To vše postřikovač Hardi Navigator splňuje a v této konfiguraci se stroj také běžně zákazníkům dodává. Příklad takové aplikace ukazuje, že správně zvolený stroj pomocí selektivního ošetření má vysokou perspektivu a přináší značné zvýšení efektivity provozu. Přesné ošetření tak může výrazně zvýšit kvalitu plodin, polních operací a ekonomiky. 


Video lokální cílené aplikace postřikovačem Hardi Navigator i


Fotogalerie systému AutoNozzleControl