Prodejní a servisní síť Sitrex Slovensko

SEZNAM PRODEJCŮ SITREX NA SLOVENSKU


BKB - Agro, s.r.o.
Dvorníky 64
920 56 DVORNÍKY
Kontakt: Ing. Róbert Kožík
GSM: +421 918 455 119
E-mail: bkbagro@gmail.com


KRAVEC s.r.o.
Stožok 121
962 12 STOŽOK
Kontakt: Michal Kravec
GSM: +421 905 470 774
E-mail: malotraktory@malotraktory.com


MERKANTA INTERNATIONAL spol. s.r.o.
Syslia 58
821 05 BRATISLAVA
Kontakt: Ing. Marian Šťasný
GSM: +421 903 705 098
E-mail: stasny@merkanta.sk


PROFESIONAL SERVIS, s.r.o.
Maďarovská 371/77
935 87 SANTOVKA
Kontakt: Ing. Jozef Šimončič
GSM: +421 366 399 006
E-mail: info@profesionalservis.sk


 


DAH AGROBEN, s.r.o.
Družstevná 2139/36
080 06 PREŠOV-NIŽNÁ ŠEBESTOVÁ
Kontakt: Ing. Miroslav Benček
GSM: +421 905 659 845
E-mail: bencek.dahservis@stonline.sk


Marián Žabka - AGROCENTRUM
Huta 127/1
976 55 ĽUBIETOVÁ
Kontakt: Mgr. Martin Durdiak
GSM: +421 908 163 666
E-mail: agrocentrum1@gmail.com


NAJSTROJE s.r.o.
Námestie sv. Anny 355/15
911 01 TRENČÍN
Kontakt: Ing. Pavol Formela
GSM: +421 905 581 532
E-mail: info@najstroje.sk