Systém regulace dávky DynamicFluid4

Systém regulace dávky DynamicFluid4

Dynamický systém regulace dávky založený na technologii 4 snímačů

Nový koncept rozvodu kapaliny u postřikovače ALPHA byl vyvinut proto, aby bylo dosaženo rychlejší odezvy a tím i preciznější aplikace postřiku. 

Výkonné traktory s plynule měnitelnými převody mají větší rozsah pojezdové rychlosti a rychlejší akceleraci. Tyto vlastnosti spolu s ovládáním sekcí pomocí GPS se staly výzvou ke zdokonalení regulace dávky v kapalinovém okruhu. U tradičního systému je regulace prováděna v návaznosti na již „stará“ data. Například krátce po zvýšení otáček čerpadla bude v tryskách příliš vysoký průtok. Jakmile dojde k naměření tohoto stavu, počítač provede snížení tlaku, ale mezitím bude aplikovaná dávka příliš vysoká.

Naproti tomu, systém DynamicFluid4 neustále kontroluje otáčky a neprodleně provádí regulaci. Princip DynamicFluid4 je založen na 4 snímačích v systému rozvodu kapaliny a měří otáčky čerpadla, polohu regulačního ventilu, průtok a tlak. Společně s novým softwarem a novým unikátním keramickým regulačním ventilem nabízí systém DynamicFluid4 přesnou aplikační dávku s nejrychlejší regulací na trhu.


Stabilita a bezpečnost
Každý snímač systému DynamicFluid4 má svůj individuální úkol, ale v případě poruchy některého z nich si systém dovede dopočítat chybějící údaje na základě údajů z ostatních snímačů tak, že umožní dokončit postřik bez přerušení. Regulace může být prováděna i ručně.


VIDEO HARDI DynamicFluid4

 


Jako příklad fungování systému v různých pracovních situacích si prohlédněte video, kde je vidět, jakým způsobem systém pracuje