Přimíchávací zařízení TurboFiller

Přimíchávací zařízení TurboFiller

Přimíchávací zařízení TurboFiller
HARDI TurboFiller byl vyvinut pro zpracování velkého množství práškových a tekutých chemikálií. Jeho vysoký výkon je dosažen velkým podtlakem a rotací kapaliny, které je docíleno TurboDeflectorem na dně nádoby.

Změna z přepravní polohy do polohy pro plnění ve výšce 95 cm se provádí jednoduše prostřednictvím pružinových táhel s automatickým přepravním zámkem.

Multifunkční 3ventilová jednotka umožňuje snadné a efektivní plnění chemikálí. Čištění kanystrů a samotného TurboFilleru je prováděno rotující tryskou a oplachovací pistolí.