Stroje na zpracování půdy a setí Farmet

Stroje na zpracování půdy Farmet

ZPRACOVÁNÍ PŮDY FARMET

Zpracování půdy od předseťové přípravy až po hloubkové kypření

Secí stroje Farmet

SETÍ FARMET

Výsev všech běžných plodin včetně předseťového zpracování půdy


Stroje pro aplikaci hnojiv Farmet

APLIKACE HNOJIV FARMET

Zpracování půdy se zapravením hnojiv do půdy. Technologie aplikací hnojiv.