Elektropneumatické plnící linky

Plnící linka GAI s elektropneumatickými ventily pro plnění piva


1. Dvoufázová vystřikovačka (kapalina + plyn)
Vystřikovačka v kompletním nerezovém provedení pro lahve o maximálním průměru 115mm. Lahev je uchopena čelistmi vystřikovačky za hrdlo a přes systém hřebenu a pastorku s šikmým ozubením, je díky vačce přetočena dnem vzhůru. Tryska prostupuje do hrdla lahve do hloubky 75 mm. Vystřikování probíhá pouze v přítomnosti lahve, nedochází ke kontaktu hrdla lahve s komponenty vystřikovačky.
Okruhy vody a plynu jsou kompletně odděleny. Doba pro vystříknutí lahve může být nastavena pomocí vačky. Voda po vypláchnutí lahve je svedena sběrným potrubím mimo stroj, nedochází ke kontaktu odpadové vody se strojem. Po dokončení fáze vystřikování se čelisti vracejí zpět do výchozí pozice a uvolní hrdlo lahve, která dále postupuje po dopravním páse.

2. Vysokotlaké plnění elektropneumatickými ventily

Elektropneumatické ventily umožňují plnění jak tichých, tak šumivých kapalin. Každý plnící ventil je vybaven:

  • Indukčním čidlem přítomnosti lahve pro zahájení cyklu.
  • Tlakovým čidlem pro snímání tlaku nebo vakua uvnitř lahve (plnící ventil nezačne plnit dříve, než je dosaženo stejného tlaku, jako je v zásobníku). Plnící ventil může pracovat jak s tichými, tak se sycenými kapalinami s tlakem od 0 do 8 bar.
  • Elektropneumatickým ventilem pro okruh vakua.
  • Elektropneumatickým ventilem pro vyrovnání tlaku se zásobníkem.
  • Elektropneumatickým ventilem pro okruh srovnání hladiny.
  • Elektropneumatickým ventilem pro okruh inertního plynu.
  • Dvojčinným elektropneumatickým ventilem pro otevření/uzavření okruhu odvodu inertního plynu.
  • Dvojčinným elektropneumatickým ventilem pro otevření/uzavření okruhu kapaliny.
  • Každý ventil je vybaven maketou lahve pro čištění a sterilizaci stroje.

Hladina plnění může být nastavena z ovládacího panelu v rozmezí 25 až 100mm od hrdla lahve bez manuálního zásahu. Výška hladiny plnění je přesná i bez využití okruhu pro srovnání hladiny. Úplné uzavření plnícího ventilu usnadňuje odtlakování lahve v případě plnění problematických produktů a umožňuje plnění šumivých kapalin při pokojové teplotě. Všechny okruhy jsou od sebe odděleny včetně okruhu pro odtlakování lahve. Plnič je připraven pro CIP. Plnič je vybaven analogovou kapacitní sondou pro řízení frekvenčního měniče dopravního čerpadla (čerpadlo není zahrnuto v ceně). Kapalinové oběžné čerpadlo se zásobníkem vody pro recirkulaci s termo-spojkou, čidlem pro výšku hladiny a elektro-ventilem pro udržení teploty a hladiny vody v zásobníku. Vyrovnání tlaku uvnitř zásobníku a lahve je řízeno přes PLC. Vstupní hvězda zajišťuje vystředění hrdla lahve pod plnící ventil. V případě roztříštění lahve jsou plnící ventily automaticky opláchnuty.

3. Vodní tryska pro napěnění piva před uzavřením.

4. Uzavírání korunkovým uzávěrem


VIDEO PLNÍCÍ LINKY GAI 10032 RE BIER


FOTOGALERIE SERIE BIER

PROSPEKT SERIE BIER